Dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznej procesji Bożego Ciała. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę kapłanów i obsługi liturgicznej. Dziękujemy wszystkim za udział w tym wydarzeniu, które jest świadectwem naszej wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. 

W tym roku uroczystość BozBoż Ciała odbędzie się w Gorzyczkach. O godzinie 8.00 odbędzie się msza święta w kaplicy  po czym rozpocznie się procesja. Ruszymy w kierunku skrzyzowania po czym na wysokości nr 57 skręcimy w lewo w ulicę prowadzaca do boiska szkolnego i dalej do remizy OSP.

W niedzielę 11 marca 2018r między 8 a 9 rano na terenie Gorzyczek doszło do postrzelenia z wiatrówki psa Tofika. Pies zmarł na stole operacyjnym. Pies był łagodny i nikomu nie robił krzywdy. Właściciel apeluje do ewentualnych świadków by nie byli obojętni i pomogli znaleźć sprawcę.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im Mikołaja Reja w Gorzyczkach oraz ich rodzice postanowili włączyć się w akcję Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi i zbierają świąteczne jedzenie. Przekażą je przytulisku dla bezdomnych św. Brata Alberta w Wodzisławiu Śląskim.

Zbiórka potraw świątecznych odbędzie się we wtorek 3 kwietnia 2018 r. od godziny 10.00 do 13.00 na dziedzińcu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach. Wolontariusze mogą też odebrać potrawy z domów lub też dogodnego dla ofiarodawców miejsca.

Szczegóły można ustalić z wolontariuszami pod nr tel. 784 780 393 - Dominika, 570 680 012 - Monika, lub z opiekunką Przytuliska Urszulą Ledwik – 570 223 093, 603 062 509.

Urszula Ledwik jest ogromnie wdzięczna uczniom i rodzinom z Gorzyczek za chęć zorganizowania zbiórki. Jednocześnie opiekunka schroniska przyznaje, że jest zbudowana postawą ludzi.

Już przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia zgłosiła się do akcji Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi. Miała obawy, czy przypadkiem mieszkańcy nie będą dawać typowych resztek. Tymczasem było wręcz przeciwnie. - Ludzie przynosili porządne potrawy, świeże, nie ruszone, pięknie zapakowane, np. moczkę, makówki – wspomina Urszula Ledwik. - Jestem tego zdania, że bezdomny nie różni się niczym od normalnego człowieka. Nie pozwoliłabym sobie, żeby dawać im jakieś resztki – dodaje opiekunka schroniska.

W niedzielę 11 marca 2018 roku strażacy z OSP Gorzyczki zebrali się w swojej remizie i podsumowali swoją działalność za 2017 rok. Przedstawili także swoje przedsięwzięcia i budżet na rok bieżący.

Tuż po godzinie 15 Prezes OSP Gorzyczki Wojciech Strokosz otworzył walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Gorzyczki witając przybyłych gości.

W czasie zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdania finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej , która wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi OSP Gorzyczki. członkowie jednogłośnie przyjęli sprawozdania i absolutorium stało się faktem.

Nadano tytuł Godności Członka Honorowego OSP Gorzyczki dla druhów Tadeusza Majzel oraz Mariana Jeremias.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczkach zaprasza Wszystkich członków OSP i MDP oraz sympatyków naszej jednostki na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się w dniu 11-03-2018 r. o godzinie 15:00 w budynku OSP Gorzyczki

Zebranie wiejskie w Gorzyczkach odbędzie się 27.02.2018 r., godz. 18.00

Program:

Złożenie przez sołtysa sprawozdania z jego działalności oraz z działalności rady sołeckiej w roku 2017r

Plan pracy na rok 2018r

Dyskusja nad lokalizacja nadajnika stacji GSM obecnie znajdującego się na dachu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gorzyczkach