Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczkach zaprasza Wszystkich członków OSP i MDP oraz sympatyków naszej jednostki na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się w dniu 11-03-2018 r. o godzinie 15:00 w budynku OSP Gorzyczki