Odpowiedzialny za utrzymanie dróg:

  • Gorzyczki: JML Michał Liszka Tel. 695 022 633

 

Od 7 listopada 2022 r. planowana jest zmiana organizacji ruchu na ul. Raciborskiej w Gorzyczkach  w rejonie skrzyżowania z ulicą Wilkowiec (wjazd na strefę budowy Panattoni).

Skrzyżowanie ul. Raciborskiej i ul. Wilkowiec zostanie przebudowane na rondo, co poprawi poziom bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej i usprawni dojazd do strefy gospodarczej i terenów przemysłowych. Wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji pokrywa właściciel centrum logistycznego.

Podczas realizacji zadania ruch będzie odbywał się po jednym pasie jezdni drogi powiatowej i będzie sterowany wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Więcej na stronie: www.gorzyce.pl

Na ul. Kopalnianej dobiega końca budowa chodnika. Długo oczekiwana inwestycja na pewno poprawi stan bezpieczeństwa pieszych na tym odcinku Gorzyczek.

Na zaproszenie posłanki Teresy Glenc Minister Edukacji Narodowej i Nauki Przemysław Czarnek gościł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach.

We wrześniu 1952 r., do Domu Dziecka w Gorzyczkach trafił pierwszy wychowanek. Placówka w tym roku obchodzi okrągłą rocznicę działalności. Z okazji jubileuszu Domu zorganizowano rocznicową uroczystość.
Starosta Leszek Bizoń w swoim okolicznościowym przemówieniu podkreślił ważną rolę, jaką przez lata w systemie pieczy zastępczej odgrywały placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wprawdzie dzisiaj większy akcent kładzie się na rozwój form rodzinnych, to jednak placówki nadal odgrywają bardzo istotną rolę.

 
 Informujemy, że dnia 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i będzie ona realizowana w gminie Gorzyce przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą do dnia 30.11.2022 r.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Informujemy, iż wniosek o dodatek węglowy można składać również elektronicznie, ale zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy o dodatku węglowym, wniosek w formacie .pdf musi być najpierw podpisany podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a następnie tak podpisany plik należy dołączyć do wiadomości przesłanej do OPS Gorzyce za pośrednictwem ePUAP.

Więcej na stronie www.gorzyce.pl

Oto nowe stawki:

96 zł za odbiór śmieci nie segregowanych
32 zł za odbiór śmieci segregowanych
29 zł za odbiór śmieci segregowanych z własnym kompostownikiem

Osoby, które posiadają już kompostownik i płaciły niższą stawkę nie muszą składać deklaracji w UG.

Jednak Ci którzy zechcą kompostować trawę lub inne zielone i tym samym zaoszczędzić 3 złote od osoby muszą się udać do UG i złożyć taką deklarację.

Obecna nowa cena to efekt przetargu, który wygrała firma “Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.” 

Nowa stawka obowiązuje od 1 lipca 2022 r. 

W niedzielę 5.06.2022r o godzinie 11.00 odbędzie się Msza Święta w Kaplicy św. Jana Nepomucena.