We wrześniu 1952 r., do Domu Dziecka w Gorzyczkach trafił pierwszy wychowanek. Placówka w tym roku obchodzi okrągłą rocznicę działalności. Z okazji jubileuszu Domu zorganizowano rocznicową uroczystość.
Starosta Leszek Bizoń w swoim okolicznościowym przemówieniu podkreślił ważną rolę, jaką przez lata w systemie pieczy zastępczej odgrywały placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wprawdzie dzisiaj większy akcent kładzie się na rozwój form rodzinnych, to jednak placówki nadal odgrywają bardzo istotną rolę.


Na zakończenie swojego wystąpienia starosta wspólnie z Krystyną Kuczerą, która w Zarządzie Powiatu odpowiada za nadzór nad powiatową pomocą społeczną oraz przewodniczącym rady powiatu Adamem Krzyżakiem przekazali na ręce dyrektora Strzebińczyka symboliczny czek na kwotę 7 000 zł.

 

źrodło: https://www.powiatwodzislawski.pl/