Od 7 listopada 2022 r. planowana jest zmiana organizacji ruchu na ul. Raciborskiej w Gorzyczkach  w rejonie skrzyżowania z ulicą Wilkowiec (wjazd na strefę budowy Panattoni).

Skrzyżowanie ul. Raciborskiej i ul. Wilkowiec zostanie przebudowane na rondo, co poprawi poziom bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej i usprawni dojazd do strefy gospodarczej i terenów przemysłowych. Wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji pokrywa właściciel centrum logistycznego.

Podczas realizacji zadania ruch będzie odbywał się po jednym pasie jezdni drogi powiatowej i będzie sterowany wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Więcej na stronie: www.gorzyce.pl