Wójt Jakubczyk poinformował, że planowane rondo na skrzyżowaniu ul. Wilkowiec z ul. Raciborską w całości sfinansuje Panattoni (oraz wszystkie inne prace, jakie zawierał złożony w wodzisławskim starostwie projekt). – Zaprojektuje je, uzyska wszystkie wymagane przepisami pozwolenia oraz uzgodnienia, a następnie wybuduje i przekaże je gminie lub powiatowi.  

Planowane rondo jest trójwlotowe: kierunek pierwszy – autostrada A4, drugi – Gorzyce, trzeci – strefa przemysłowa.

Zapowiedziano także, że zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kopalnianej i ul. Raciborskiej. Prace nad zmianą sygnalizacji świetlnej są na etapie projektowym, realizacja planowana jest na II lub III kwartał 2022 r.  Na czas robót zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, w celu minimalizacji uciążliwości dla mieszkańców. W tym momencie jest tam tylko sygnalizacja poprawiająca bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych z jednej strony ul. Raciborskiej na drugą. Po przebudowie powstanie tam pełny system sygnalizacji świetlnej dla każdego kierunku ruchu oraz dla przejść dla pieszych, co poprawi bezpieczeństwo nie tylko pieszym, ale również osobom wyjeżdżającym z ul. Kopalnianej i Wiejskiej.