Gmina Gorzyce została podzielona na 3 okręgi wyborcze. Sołectwo Gorzyce, Sołectwo Gorzyczki, Sołectwo Kolonia Fryderyk, Sołectwo Olza, Sołectwo Osiny, Sołectwo Uchylsko przypisano do okręgu wyborczego nr 2. W tym okręgu do podziału jest 8 mandatów radnego.

  • głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
  • przyczyną nieważności głosu jest: 

- postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,

- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

 

Zarejestrowani zostali następujący kandydaci na radnych:

KW Prawo i Sprawiedliwość

Beata Lemańska 34 Gorzyce

Kamila Wieczorek 18 Gorzyczki

Tomasz Stanieczko 48 Gorzyczki

Beata Brachman 39 Turza Śl

Michał Wieczorek 44 Gorzyczki

 

KW Głos Pokoleń

Stanisław Wujec 65 Gorzyczki

Teresa Władarz 61 Olza

Alicja Lenczyk 63 Gorzyczki

Kamil Grzegoszczyk 22 Gorzyczki

Jarosław Tomala 37 Gorzyce

Dominika Burkiewicz-Dzumyk 41 Uchylsko

Damian Jona 55 Gorzyce

Monika Banasik 45 Gorzyce

 

KW Wspólnota Samorządowa

Krzysztof Małek 67 Gorzyczki

Urszula Wachtarczyk 46 Gorzyce

Piotr Zimny 58 Olza

Urszula Chłapek 53 Uchylsko

Elżbieta Rebizak 45 Gorzyczki

Bolesław Lenczyk 68 Gorzyczki

Beata Młynarczyk 41 Olza

Krzysztof Paloc 47 Gorzyce

Dariusz Bugla 38 Turza Śl.

Tomasz Grzegorzek 32 Gorzyce