W piątek o godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w sali bankietowej przy Szkole Podstawowej w Gorzyczkach.

Na zebraniu omówiony zostanie m.in. podział funduszu sołeckiego.