Pamiątkowe tablice zostały odsłonięte na początku grudnia. W uroczystości udział wzięli nie tylko przedstawiciele szkolnej społeczności i włodarze gminy, ale również rodziny prof. Jana Piprka i ks. dr Rudolfa Adamczyka. – Choć nie spotkali się w naszej szkole, bo Piprek był jednak sporo starszy od Adamczyka, to obaj ją kończyli i zostali wielkimi ludźmi. Z książek prof. Piprka uczyły się całe pokolenia germanistów, a ks. Adamczyk był przecież budowniczym katowickiej katedry Chrystusa Króla, człowiekiem, który wiele wycierpiał z rąk komunistów i który nie miał również łatwych relacji z własnym biskupem – przypomina Stanisław Wujec, dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Gorzyczkach.

Prof. Jan Piprek urodził się w 1887 r. w Gorzyczkach, zmarł w 1970 r. we Wrocławiu. Działał w Polskim Komisariacie Plebiscytowym na rzecz przyłączenia Śląska do Polski. Wziął udział w III powstaniu śląskim. Był pedagogiem, wybitnym germanistą. W okresie międzywojennym wydał kilka podręczników do nauki dydaktyki języka niemieckiego. Po wybuchu wojny aresztowany przez Niemców. Po zwolnieniu uczył w konspiracji. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest współautorem monumentalnego „Wielkiego słownika niemiecko–polskiego” oraz „Wielkiego słownika polsko–niemieckiego”.

Dużo młodszy od niego ks. Rudolf Adamczyk, urodził się w 1905 r. w sąsiednim Uchylsku, a zmarł w 1980 r. w Jastrzębiu–Zdroju. Ukończył w 1929 r. Kolegium Polskie w Rzymie, gdzie trafił ze względu na wybitne wyniki w nauce. Był pierwszym Polakiem, który otrzymał pochwałę Roty Rzymskiej za wyniki uzyskane na studiach. Uzyskał doktorat z teologii i prawa kanonicznego. Był działaczem społecznym, budowniczym katedry Chrystusa Króla w Katowicach, której jednak z różnych względów nie dokończył – popadł w konflikt z biskupem Herbertem Bednorzem. Za swą działalność był prześladowany przez hitlerowców, a po wojnie przez kilka lat był więziony przez komunistów.

Tablice upamiętniające obu wielkich absolwentów zawisły na frontowej ścianie hali gimnastycznej. Wykonał je kolejny uzdolniony absolwent szkoły w Gorzyczkach Alojzy Błędowski.