Handel Detaliczny i Hurtowy Art. Przemysłowymi, Usługi Transportowe Jerzy Bażan ul. Piaskowa 2 44-350 Gorzyce

Ponadto informuję, iż interwencje dotyczące zimowego utrzymania dróg można zgłaszać:

- w zakresie dróg gminnych - w Urzędzie Gminy w Gorzycach w dniach i godzinach urzędowania tel. (32) 451 30 56 wew. 59 lub u sołtysów

- w zakresie dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni tel. (32) 451 76 07 lub (32) 451 74 15