Promocja książki ks. dra hab. Henryka Olszara 2 grudnia 2019 r., godz. 18:00 sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach

Moderator spotkania: Daniel Jakubczyk

Poznaj historię wielkich gorzyckich rodów

Zapraszamy!

W dniu 28.10.2019 r. W KP PSP w Wodzisławiu Śląskim została podpisana umowa z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI w kwocie 750 000 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP GORZYCZKI. W imieniu Zarządu OSP Gorzyczki dziękujemy Panu Ministrowi Michałowi Woś, Pani Poseł na Sejm RP Teresie Glenc oraz Wójtowi Gminy Gorzyce Danielowi Jakubczyk.

16.10.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach odbyło się uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni “Zielony Zakątek”, na którą środki zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Adam Lewandowski – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Dariusz Domański – Wicekurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Frekwencja w Gorzyczkach wyniosła: 58%

Altana z ławostołami w Gorzyczkach w ramach projektu partnerskiego "Udostępnienie Odry i Olzy"  Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie w trakcie są również zaawansowane prace związane z oznakowaniem ścieżki rowerowej, podpisano umowę z wykonawcą i w przyszłym tygodniu ścieżka rowerowa, która powstała w ramach projektu uzyska nowoczesne oznakowanie.

W roku 2019 nalazły się pieniążki na termomodernizacje budynku OSP i remont sali gościnnej. Koszt wykonania tego remontu wyniósł 98 340 zł, do tego doszło 2997 zł na wymianę kaloryferów i 3 tys zł na zainstalowanie szerokokątnego monitoringu, który obserwuje teren wokół budynku OSP, remiza jest także pod ścisłą ochroną alarmu.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów zawiesiły realizację transakcji sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach, gdyż kupujący dokonał płatności jedynie części umownego zadatku. Spółka jednak podtrzymuje chęć sprzedaży tej nieruchomości.

24.09.2019 r. o godz. 18.00 na sali bankietowej Szkoły Podstawowej w Gorzyczkach odbędzie się Zebranie Wiejskie.
Zapraszamy.

W budynku OSP zmienione zostało źródło ciepła na gazowe oraz ocieplono budynek. Do tego wykonano dodatkowe wyjście z wyremontowanej sali co podniesie jej funkcjonalność. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu gminy.

To już pewne – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach będzie pierwszą szkołą w gminie Gorzyce, w której pojawi się tzw. Zielona Pracownia. To efekt tego, że szkole udało się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.