Dyrektor - Michalina Bizoń
(32) 45 11 151
http://www.gorzyczki.pl/