Dyrektor: Wiesława Renata Niemcewicz - Cierpiał
(32) 45 11 151
http://www.gorzyczki.pl/