ks. Rudolf Adamczyk, urodził się w 1905 r. w sąsiednim Uchylsku, a zmarł w 1980 r. w Jastrzębiu–Zdroju. Ukończył w 1929 r. Kolegium Polskie w Rzymie, gdzie trafił ze względu na wybitne wyniki w nauce. Był pierwszym Polakiem, który otrzymał pochwałę Roty Rzymskiej za wyniki uzyskane na studiach.

Uzyskał doktorat z teologii i prawa kanonicznego. Był działaczem społecznym, budowniczym katedry Chrystusa Króla w Katowicach, której jednak z różnych względów nie dokończył – popadł w konflikt z biskupem Herbertem Bednorzem.

Za swą działalność był prześladowany przez hitlerowców, a po wojnie przez kilka lat był więziony przez komunistów.