Prof. Jan Piprek urodził się w 1887 r. w Gorzyczkach, zmarł w 1970 r. we Wrocławiu. Działał w Polskim Komisariacie Plebiscytowym na rzecz przyłączenia Śląska do Polski. Wziął udział w III powstaniu śląskim.

Był pedagogiem, wybitnym germanistą. W okresie międzywojennym wydał kilka podręczników do nauki dydaktyki języka niemieckiego. Po wybuchu wojny aresztowany przez Niemców. Po zwolnieniu uczył w konspiracji.

Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest współautorem monumentalnego „Wielkiego słownika niemiecko–polskiego” oraz „Wielkiego słownika polsko–niemieckiego”.