Z okazji Dnia Sołtysa  życzymy dużo zdrowia oraz sukcesów w działalności sołeckiej. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za ciężką pracę i zaangażowanie w działalności na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności

Henryk Grzegoszczyk jako jedyny kandydat na Sołtysa został wybrany na swoja VII kadencję. 

Skład Rady Sołeckiej uległ drobnej korekcie. W miejsce nie kandydującego Zenona Przybyły został wybrany Stanisław Jurzyca. Obecny skład Rady Sołeckiej wygląda następująco:

  1. Henryk Grzegoszczyk - Sołtys
  2. Zbigniew Benauer
  3. Magdalena Grzybek
  4. Stanisław Chromik
  5. Gabriel Krzyształa
  6. Adam Rebizak
  7. Janusz Zientek
  8. Czesław Krótki 
  9. Stanisław Jurzyca
  10. Franciszek Parzych

25.02.2019 r. godz. 18.00 na sali bankietowej Szkoły Podstawowej w Gorzyczkach odbędzie się Zebranie Wiejskie

Na grudniowej sesji rada gminy przyjęła stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Od stycznia 2019 r. wynosi ona miesięcznie od osoby w przypadku odpadów:
- zbieranych selektywnie – 22,50 zł,
- zmieszanych – 45 zł.

Przy boisku szkolnym zostały zamontowane urządzenia siłowni na świeżym powietrzu.

Drogi gminne:

Bażan Jerzy. Handel detaliczny i hurtowy art. przemysłowymi, usługi transportowe

Piaskowa 2, 44-350 Gorzyce

Telefon32 451 13 25, 601 841 982

 

Drogi powiatowe:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim

tel: 32 451 76 07, 32 415 24 46

 

7 listopada wodzisławska straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze autobusu na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Gorzyczki, a granicą kraju. 

Taką samą informację otrzymali czescy strażacy. Szybko okazało się, że pożar ma miejsce po czeskiej stronie, już na autostradzie D1. Czescy strażacy sami opanowali pożar. W akcji gaszenia mercedesa benz tourismo RHD udział brały trzy zastępy zawodowych strażaków. Pojazd należał do polskiego przewoźnika. Wracał do Polski, po zawiezieniu Polaków do pracy. Kiedy kierowca zauważył ogień, zjechał na pobocze i sam próbował ugasić pożar dwoma sześciokilogramowymi gaśnicami, jednak nie przyniosło to efektu. Pojazd spłonął doszczętnie. Ciepło pożaru dodatkowo uszkodziło siedem betonowych płyt na autostradzie. Łączne starty oszacowano na 500 tysięcy złotych (trzy miliony koron). Nie wiadomo co było przyczyną pożaru. Autostrada była nieprzejezdna przez blisko godzinę.

Przeprowadzono remont generalny sali bankietowej, pomieszczeń kuchennych, uporządkowano obejście wokół OSP no i co najważniejsze dla strażaków w 2017r. wyremontowano garaż wraz z posadzką dla wozu bojowego ( na ten cel pozyskano 6000 zł z MSWiA) Wymieniono całą instalację CO z piecem włącznie, później nastąpił remont biura i kafelkowanie posadzek. Wszystkie te prace zostały wykonane w czynie społecznym. Żeby nie spocząć na laurach w 2018 roku pozyskano z MSWiA kolejne środki w wysokości 8000 zł, które zostały przeznaczone na remont pomieszczeń sanitarnych ( ubikacje i prysznic) całkowity koszt tego remontu to 10596,69zł. 2596,69 zł to wkład własny OSP włożony na remont pomieszczeń sanitarnych.

źródło: e-gorzyce.pl

Informujemy, iż w listopadzie br. uległ zmianie termin odbioru odpadów zbieranych selektywnie (w workach).
 

 Odpady te zostaną odebrane
10.11.2018 r. (w sobotę), a nie tak jak podano w harmonogramie
12.11.2018 r. (w poniedziałek).
Mając na uwadze powyższe prosimy o wystawienie worków z odpadami w sobotę 10 listopada najpóźniej do godziny 7:00.

Dokonano również zmiany dnia w którym przyjmowane będą odpady budowlano - rozbiórkowe w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 13.

Od 1 listopada br. odpady te odbierane będą w soboty, a nie tak jak dotychczas we wtorki.