Zgodnie z Uchwałą Nr XX/150/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniem ORG.0050.1034.2023 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w celu nadania Sołectwom Gminy Gorzyce nowych statutów, ogłaszam, że w okresie od 8 września 2023 r. do 15 września 2023 r. poddaję konsultacjom, w formie zbierania opinii i uwag, projekty uchwał Rady Gminy Gorzyce w sprawie Statutów Sołectw Gminy Gorzyce.

Skrzyżowanie

24 maja uruchomiona została nowa sygnalizacja świetlna obsługująca ruch na skrzyżowaniu ulic: Raciborska – Wiejska – Kopalniana w Gorzyczkach. Dzięki inwestycji, obejmującej swym zasięgiem wszystkie wloty skrzyżowania, podniesiony został poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniu.

Punkty w których będzie można zaszczepić swoje zwierzęta.

Wesołych świąt

W czwartek 6.04.2023 r. została wyłączona tymczasowa sygnalizacja świetlna przy budowanym rondzie na skrzyżowaniu ulicy Raciborskiej i Wilkowiec (strefa gospodarcza). Jednocześnie umożliwiono przejazd przez rondo bez ruchu wahadłowego. Nadal jednak trwaja prace wykończeniowe na poboczach więc prosimy o zachowanie ostrożności.

Na skrzyżowaniu ulicy Raciborskiej, Wiejskiej i Kopalnianej rozpoczęły się prace związane z budowa sygnalizacji świetlnej.

W związku z ograniczeniami w ruchu prosimy o zachowanie ostrożności.

Zarząd Ochotniczej Straży w Gorzyczkach zaprasza

Wszystkich członków czynnych, honorowych, wspierających i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą jak również wszystkich sympatyków pożarnictwa na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022 które odbędzie się 11.03.2023r. (sobota)o godz 16 na sali w remizie Osp Gorzyczki

Gmina Gorzyce informuje, iż znowelizowane przepisy nakładają na Wójta Gminy obowiązek przeprowadzenia kontroli posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Więcej informacji na stronie: https://www.gorzyce.pl/

 

Zapraszamy mieszkańców na Zebranie Wiejskie które odbędzie się 20.02.2023 r. o godz. 18.00 w Sali Bankietowej ZSP Gorzyczki.

ŻYCZENIA URODZINOWE Z OKAZJI 100 LAT DLA PANI HELENY KRUCZEK

Jest to okazja niecodzienna i doniosła. Sto lat, to czas w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości. Dane było Pani przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń. Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem.

Serdecznie gratulujemy tak pięknego Jubileuszu, życzymy dużo zdrowia i miłości osób najbliższych.

Szanowna Jubilatko, życzymy Pani
wszelkiej życiowej pomyślności,
niech każda chwila będzie dla Pani
źródłem szczęścia i niech upływa
w spokoju i zdrowiu.

Sołtys oraz Rada Sołecka