W niedzielę 11 marca 2018 roku strażacy z OSP Gorzyczki zebrali się w swojej remizie i podsumowali swoją działalność za 2017 rok. Przedstawili także swoje przedsięwzięcia i budżet na rok bieżący.

Tuż po godzinie 15 Prezes OSP Gorzyczki Wojciech Strokosz otworzył walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Gorzyczki witając przybyłych gości.

W czasie zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdania finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej , która wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi OSP Gorzyczki. członkowie jednogłośnie przyjęli sprawozdania i absolutorium stało się faktem.

Nadano tytuł Godności Członka Honorowego OSP Gorzyczki dla druhów Tadeusza Majzel oraz Mariana Jeremias.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczkach zaprasza Wszystkich członków OSP i MDP oraz sympatyków naszej jednostki na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się w dniu 11-03-2018 r. o godzinie 15:00 w budynku OSP Gorzyczki

Zebranie wiejskie w Gorzyczkach odbędzie się 27.02.2018 r., godz. 18.00

Program:

Złożenie przez sołtysa sprawozdania z jego działalności oraz z działalności rady sołeckiej w roku 2017r

Plan pracy na rok 2018r

Dyskusja nad lokalizacja nadajnika stacji GSM obecnie znajdującego się na dachu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gorzyczkach

"20 stycznia w godzinach wieczornych (przed godz. 20.00) doszło do włamania i kradzieży w dwóch domach przy ul. Polnej w Gorzyczkach. 
Przez złodzieja lub złodziei poszukiwane było złoto i pieniądze. 
Proszę o wzmożoną czujność, aby do tego więcej nie doszło w innych domach oraz, aby udało się odnaleźć winnego lub winnych zakłócenia poczucia bezpieczeństwa we własnym domu."


Sprawa została zgłoszona Policji, która przybyła na miejsce gdzie doszło do włamania.

źródło: e-gorzyce.pl

Zmiana w rozkładzie jazdy linii 35 obejmie kurs z godziny 14.10 w dni szkolne, relacji Wodzisław Śląski – Gorzyczki. Odjazd autobusu zostanie przesunięty o pięć minut. Kurs od 28 stycznia rozpoczynać będzie się o 14.15.

źródło: http://www.powiatwodzislawski.pl/

 

Liczba mieszkańców: 1 631 (stan na dzień 1.1.2018)

Alina Konsek na początku listopada objęła stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach. Wcześniej była dyrektorem Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi w Świerklanach. Uczy języka angielskiego. Ma męża, córkę. Jej hobby to język angielski, turystyka rowerowa, teologia.