Narodowy Spis Powszechny

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Więcej na temat spisu na stronie https://spis.gov.pl/

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Gorzyczkach na terenie przemysłowym 1535/395 k.m. 2 obręb Gorzyczki, pow. 0,4953 ha,  2499/395 k.m. 2 obręb Gorzyczki, pow. 0,3549 ha,

Cena wywoławcza: 398.611,50 zł

Wysokość wadium: 79.700,00 zł (termin wpłaty: do 13.04.2021r)

 

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2021r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15 na sali narad (nr 5).

Więcej szczegółów: BIP

Życzenia na Dzień Kobiet

W budynku Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach została uruchomiona placówka dla pokrzywdzonych dzieci.
Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza będzie działać całodobowo aby zapewnić opiekę dzieciom i młodzieży powyżej 10 roku życia, dla których to dzieciaków nie udało się znaleźć rodziny zastępczej.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach od stycznia realizuje unijny projekt pt. „Przystań piecza”, na który Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 474 tys. zł. Projekt zakłada wzmocnienie procesu odchodzenia od form instytucjonalnych na rzecz form rodzinnych w systemie pieczy zastępczej w powiecie wodzisławskim

Więcej: nowiny.pl

Od stycznia 2021 r. na PSZOK w Gorzycach będzie można oddać odpady komunalne jedynie po zarezerwowaniu terminu wizyty.
Rezerwację terminu należy dokonywać poprzez aplikację mobilną na stronie internetowej: https://pszok.gorzyce.pl.
Aplikacja zostanie udostępniona dla mieszkańców z dniem 1 stycznia 2021.
Dzięki wprowadzonym udogodnieniom osoba przywożąca odpady nie będzie zobowiązana do okazywania dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jedynym dokumentem którym trzeba będzie się posłużyć to upoważnienie, w przypadku gdy osoba, która rezerwowała termin, nie dostarcza osobiście odpadów.
PSZOK ul. Bogumińska 13, Gorzyce
tel: 697320199
Godziny pracy:
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt lub dni przypadającymi między świętami)
wtorek: 8:00 - 14:30
czwartek: od października do kwietnia: 8:00 - 14:30, od maja do września: 12:00 - 16:30
sobota: 8:00 - 13:30

Pierwszy magazyn ma powstać na terenach położonych przy obecne funkcjonujących stacjach benzynowych. 7R Park Gorzyce to projekt magazynowo-produkcyjny. Niewątpliwym atutem jest strategiczne położenie inwestycji w odległości niespełna 2 km od granicy z Czechami. 7R Park Gorzyce zlokalizowany jest tuż przy ostatnim węźle autostrady A1 Gorzyce-Godów. Dostępną w obiektach przestrzeń można zaaranżować i dopasować nie tylko pod typową powierzchnię magazynową, ale także lekką produkcję. Dzięki zastosowanym najnowszym rozwiązaniom ekologicznym, wpływającym m.in.na wzrost efektywności energetycznej, 7R Park Gorzyce objęty jest certyfikacją BREEAM.

więcej na stronie firmy: https://www.7rsa.pl/nasze-projekty/

 

Drugi magazyn ma być zrealizowany przez dewelopera specjalizującego się w powierzchniach komercyjnych – Panattoni Polska, na terenach położonych przy ul. Wilkowiec.

Firma dokonała już zakupu części terenu niezbędnego pod budowę magazynu i w chwili obecnej toczy się w UG Gorzyce postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

Budowa tak dużego magazynu budzi obawy wśród właścicieli sąsiadujących z inwestycją budynków mieszkalnych.

Gratulujemy laureatom tegorocznych honorowych tytułów "Człowieka o Złotym Sercu": Teresie Parzych z Gorzyczek oraz Henrykowi Wysłucha z Gorzyczek.