Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim strażakom podziękowania i życzenia wielkiej pomyślności oraz wytrwałości w tej ciężkiej i niebezpiecznej społecznej służbie.
Dziękujemy za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz stale wzrastające społeczne uznanie towarzyszą Wam w dalszej codziennej służbie i pracy.

8 kwietnia na ulicy Wiejskiej w Gorzyczkach doszło do groźnego wypadku. Mężczyzna spadł z dachu z wysokości około siedmiu metrów. Z uwagi na podejrzenie urazu kręgosłupa śmigłowiec przetransportował mężczyznę do szpitala w Rybniku.

Szanowni mieszkańcy, w związku ze zbliżającymi się zbiórkami odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz opon (6 czerwca 2019) informujemy, iż w ramach tych zbiórek odbierane będą odpady typu:
meble, rzeźby, rowery, wózki, dywany, opony z samochodów osobowych, elementy z tworzyw sztucznych (zabawki, pojemniki, mausery, wiadra czyste - bez odpadów budowlanych farb itp., meble ogrodowe), odpady elektroniki (wszelkie odpady elektryczne i elektroniczne kompletne - z agregatami, cewkami itd.), akwaria, kable, donice, kołdry, pościel, kartony duże, opakowania ze styropianu (np. po telewizorach). 

Odpady budowlane typu okna, drzwi, szyby, elementy wyposażenia łazienek, ondulina, panele podłogowe nie będą odbierane.

Tego typu odpady należy dowozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 13 w każdą sobotę (za wyjątkiem dni wolnych oraz świąt) w godzinach od 8:00 do 13:30.

Przypominamy, iż do ww. punktu odpady może dostarczyć właściciel/współwłaściciel nieruchomości okazując obsłudze punktu potwierdzenie zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni kwartał.

Z okazji Dnia Sołtysa  życzymy dużo zdrowia oraz sukcesów w działalności sołeckiej. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za ciężką pracę i zaangażowanie w działalności na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności

Henryk Grzegoszczyk jako jedyny kandydat na Sołtysa został wybrany na swoja VII kadencję. 

Skład Rady Sołeckiej uległ drobnej korekcie. W miejsce nie kandydującego Zenona Przybyły został wybrany Stanisław Jurzyca. Obecny skład Rady Sołeckiej wygląda następująco:

  1. Henryk Grzegoszczyk - Sołtys
  2. Zbigniew Benauer
  3. Magdalena Grzybek
  4. Stanisław Chromik
  5. Gabriel Krzyształa
  6. Adam Rebizak
  7. Janusz Zientek
  8. Czesław Krótki 
  9. Stanisław Jurzyca
  10. Franciszek Parzych

25.02.2019 r. godz. 18.00 na sali bankietowej Szkoły Podstawowej w Gorzyczkach odbędzie się Zebranie Wiejskie

Na grudniowej sesji rada gminy przyjęła stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Od stycznia 2019 r. wynosi ona miesięcznie od osoby w przypadku odpadów:
- zbieranych selektywnie – 22,50 zł,
- zmieszanych – 45 zł.