Od początku tygodnia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 11 obywateli Ukrainy i obywatela Turcji.

Ogólna powierzchnia terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne - tzw. strefy przemysłowej w Gorzyczkach - to około 39 ha, z czego 13 ha stanowi własność Gminy Gorzyce.

Na przetargu nieograniczonym w styczniu 2017 r. nabywców znalazły:

- nieruchomość o pow. 0,7709 składająca się z działek nr 2320/291 o pow. 0,3749 ha i 2321/291 o pow. 0,3960 ha,

- nieruchomość nr 2322/291 o pow. 0,6006 ha.

 

Na wniosek Daniela Jakubczyka, wójta Gorzyc na ostatniej sesji rady gminy została podjęta decyzja o przeznaczeniu środków finansowych na wywóz śmieci, które zostały nieleglanie wysypane przy drodze dojazdowej do strefy gospodarczej w Gorzyczkach. – Gmina zamierza uporządkować teren, a następnie dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od sprawcy w ramach prowadzonego przez organy ścigania lub wymiar sprawiedliwości postępowania – wyjaśnia Beata Futerska z Urzędu Gminy w Gorzycach. Wykonując uchwałę rady gminy urząd gminy zbiera obecnie oferty na wywóz śmieci.

VII edycja Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce Krzysztofa Małka, Sołtysa Gorzyczek Henryka Grzegoszczyka i Prezesa LKS „Strzelec” Gorzyczki Stanisława Wujca odbył się 19.01.2017 r. w ramach Akcji Zima 2017 w Świetlicy Wiejskiej w Gorzyczkach.

LKS Strzelec Gorzyczki- GSF Gliwice 
wynik: 3: 8 (3:1)

Foto: Daria Podkowa Photography

https://www.facebook.com/pg/lksstrzelecgorzyczki/photos/?tab=album&album_id=375143086175334

 

LKS Strzelec Gorzyczki 9:9 (3:1) Gwiazda II Ruda Śląska

Nazwa wsi, najstarsze wzmianki