Drodzy Górnicy

Z okazji Barbórkowego Święta

składamy Wszystkim Górnikom, 

Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom

życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowi a i wytrwałości.

Przyjmijcie wyrazy najwyższego uznania i szacunku 

za trud Waszej codziennej, ciężkiej pracy.

Niech każdego dnia towarzyszy Wam poczucie 

bezpieczeństwa oraz wsparcie i uznanie społeczne.

Życzymy Wam satysfakcji z wykonywanego zawodu, 

a także radości i szczęścia w życiu osobistym.

 

Sołtys oraz Rada Sołecka

 

Gorzyczki 2021

Wójt Gminy Gorzyce zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami Inwestora poświęcone omówieniu spraw dotyczących planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w Gorzyczkach na terenie „strefy przemysłowej”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 14.10.2021 r. o godzinie 17.00 w sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach (wejście od ul. Wiejskiej).
Uczestników spotkania prosi się o zachowanie dystansu społecznego i zakrywanie ust i nosa.

Zaproszenie na konsultacje w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce Wójt Gminy Gorzyce zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w bezpłatnych konsultacjach z ekspertem w zakresie planowania przestrzennego na temat przebiegu dróg, także drogi krajowej, oraz dostępności terenów mieszkaniowych. Na spotkaniu będzie można poruszyć kwestie prawne i ekonomiczne w związku z pracami nad zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce”.
Warsztaty odbędą się w dwóch terminach: 6.10.2021 r. (śr oda) w godz. 17.00 - 19.00 w Olzie (Ośrodek Kultury w Olzie ul. Szkolna 7), 13.10.2021 r. (środa) w godz. 17.00 - 19.00 w Gorzycach (Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, ul. Mikołaja Kopernika .
W związku z ograniczoną liczbą uczestników prosimy o kontakt z tutejszym urzędem, tel. 32 4513056 wew. 43 w celu potwierdzenia przybycia.

28.09.2021 r o godz. 18.00 (wtorek) w Świetlicy Wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie. 

Temat główny zebrania – podział funduszu sołeckiego na rok 2022 oraz sprawozdanie Sołtysa.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.

Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które
w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.

Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii i wygranie atrakcyjnych nagród!

  • Wejdź na stronę gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
  • Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
  • Zgłoś go na stronie spis.gov.pl.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

Jeżeli nie możesz spisać się we własnym zakresie zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca spisania się przez Internet.

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, po 4 maja br. skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Wejdź na spis.gov.pl
i bądź na bieżąco!

1.06.2021r. godz. 22:50 Gorzyczki ul. Raciborska - pożar sklepu warzywnego. Gdy strażacy pojawili się na miejscu budynek o powierzchni około 100m2 był już objęty pożarem. Na miejscu prowadzona była sprzedaż warzyw i owoców. Nikt nie ucierpiał, ale straty oszacowano na około 200 tysięcy zł. Przyczyna pożaru nie została ustalona. Strażacy z ogniem walczyli blisko dwie godziny.

Życzenia Wielkanocne 2021
Narodowy Spis Powszechny

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Więcej na temat spisu na stronie https://spis.gov.pl/

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Gorzyczkach na terenie przemysłowym 1535/395 k.m. 2 obręb Gorzyczki, pow. 0,4953 ha,  2499/395 k.m. 2 obręb Gorzyczki, pow. 0,3549 ha,

Cena wywoławcza: 398.611,50 zł

Wysokość wadium: 79.700,00 zł (termin wpłaty: do 13.04.2021r)

 

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2021r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15 na sali narad (nr 5).

Więcej szczegółów: BIP