19 października na terenie planowanej strefy przemysłowej w Gorzyczkach zostały wysypane śmieci. Krótko po godzinie 20. sołtys Gorzyczek powiadomił o tym fakcie wójta, który niezwłocznie udał się na miejsce zdarzenia oraz wezwał wcześniej Policję. Teren, na którym zostały wysypane śmieci należy do Gminy Gorzyce. Policja prowadzi stosowne postępowanie. W dniu wczorajszym na miejscu zdarzenia niezbędne czynności przeprowadzili pracownicy urzędu gminy. Decyzje co do dalszych czynności będą podejmowane na bieżąco - o czym będą Państwo informowani.

UG Gorzyce