Kierowcy planujący w najbliższy czwartek podróż autostradą A1 muszą się liczyć z utrudnieniami w rejonie węzła Gorzyczki. W tym dniu na autostradzie odbędą się bowiem ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego organizowane przez wojewodę śląskiego we współpracy z hejtmanem kraju morawsko-śląskiego.

W czwartek, 21 kwietnia, na autostradzie A-1 w rejonie węzła Gorzyczki przeprowadzone zostaną polsko – czeskie ćwiczenia ratownicze w warunkach katastrofy drogowej. To jeden z elementów przygotowań do zaplanowanych na lipiec Światowych Dni Młodzieży. W trakcie ćwiczenia na autostradzie A1 zaaranżowany zostanie wypadek dwóch autokarów z udziałem cudzoziemców. W treningu wezmą udział służby z obu państw m.in.: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe (w tym lotnicze) oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – łącznie ponad 300 osób.

Z powodu ćwiczenia autostrada A1 na wysokości węzła Gorzyczki od godz. 8:00 będzie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach. W celu utrzymania odpowiedniego komfortu podróżowania i poziomu bezpieczeństwa wyznaczono objazd. Jego trasa przebiegać będzie od węzła Gorzyczki drogą powiatową 3512S (ul. Raciborską) do miejscowości Gorzyce, następnie drogą krajową 78 do przejścia granicznego w Chałupkach. Długość trasy objazdu wynosi około 14 kilometrów.