Dnia 6 lutego 2014 o godz. 17 odbędzie się zebranie wiejskie w sali bankietowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach.