Rozpoczyna się modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Gorzyce. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. gospodarki nieruchomościami, wymiaru podatków i świadczeń, planowania gospodarczego i przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, a także statystyki publicznej.

W celu ograniczenia ryzyka wpuszczenia do domu czy na posesję osoby nieupoważnionej wszyscy pracownicy wykonujący prace terenowe związane z modernizacją będą legitymowali się specjalnym upoważnieniem starosty do przeprowadzenia prac geodezyjnych związanych z modernizacją. Właściciele nieruchomości będą więc mogli ustalić czy mają do czynienia z pracownikiem firmy wykonującej modernizację. W razie wątpliwości czy podejrzeń będą też dodatkowo mogli zadzwonić do Wydziału Geodezji (tel. 32 453 97 67) w celu uzyskania informacji i wyjaśnień.W przypadku jednak, gdy będzie to osoba upoważniona, nie można jej utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenia prac ani odmawiać prawa wejścia na grunt i do budynku. Jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny.

Zgodnie z zawartą umową dla obrębów ewidencyjnych Czyżowice, Gorzyce, Gorzyczki, Turza Śl. prace w pierwszym etapie będą prowadzone do 16 maja, natomiast dla obrębów Bełsznica, Bluszczów, Kamień, Odra, Olza, Rogów, Uchylsko – do 10 października 2016 roku.

Etap drugi modernizacji polegać będzie na wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz rozpatrywaniu zgłaszanych uwag do tego projektu. Wyłożenie dokumentacji będzie miało miejsce w siedzibie Wydziału Geodezji przy ulicy Mendego 3 w Wodzisławiu Śląskim (budynek dawnego pogotowia ratunkowego).

Zgodnie z zawartą umową w przypadku Czyżowic, Gorzyc, Gorzyczek i Turzy Śl. wyłożenie projektu operatu będzie miało miejsce do 16 lipca, a w przypadku pozostałych sołectw – do 10 grudnia bieżącego roku.

Więcej na stronie starostwa:

http://www.powiatwodzislawski.pl/w-solectwach-gminy-gorzyce-rozpoczynaja-sie-prace-geodezyjne-zwiazane-z-aktualizacja-ewidencji-gruntow-i-budynkow.html