Zebranie sprawozdawcze OSP Gorzyczki za rok 2013 odbyło się na sali bankietowej w Hali sportowej w Gorzyczkach. Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gorzycach druh Grzegorz Student, Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gorzycach druh Jerzy Glenc, z-ca dowódcy JRG w Wodzisławiu Śl asp. Czesław Honisz, vice-prezes ZP. ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim dh. Kazimierz Musialik, Przewodniczący Rady Gminy druh Krzysztof Małek, sołtys Sołectwa Gorzyczki druh Henryk Grzegoszczyk.

Po przedstawieniu sprawozdań przez Prezesa Wojciecha Strokosza, naczelnika, skarbnika i przewodniczącego komisji rewizyjnej zgromadzeni na sali członkowie udzielili absolutorium Zarządowi OSP Gorzyczki. Wręczono także odznaczenia za wysługę lat i odznaczono młodzieżową drużynę. Sołtys Gorzyczek Henryk Grzegoszczyk przekazał na ręce Prezesa nową piłę spalinową. Ustalono także nową stawkę członkowską w wysokości 20zł .

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach liczy 101 członków w tym 14 zwyczajnych, 75 wspierających, 2 honorowych oraz 10 MDPJednostka OSP Gorzyczki w 2013r wyjeżdżała 2 razy do pożarów, 1 raz miejscowe zagrożenie, 3 razy ćwiczenia na obiektach.

Zobcz zdjęcia w galerii

Autor tekstu i zdjęć: Bogusław Jordan