Gmina Gorzyce ustaliła harmonogram odbioru śmieci na rok 2016.

 

http://ug.bip.gorzyce.pl/upload/harmonogram%20Gorzyczki,%20Kol.%20Fryderyk%20oraz%20Gorzyce%20-%202016%20r.pdf

Harmonogram odbioru śmieci na rok 2016