W dniu 7 grudnia w urzędzie gminy odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przewodniczący rady gminy, wójt gminy, przedstawiciele urzędu gminy, sołtys Gorzyczek, członkowie rady sołeckiej Gorzyczek, miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) i Koła Gospodyń Wiejskich (KGW).

Spotkanie w tak szerokim gronie zostało przeze mnie zorganizowane ze względu na możliwość skupienia w jednym budynku gminnym wszystkich działających w Gorzyczkach organizacji społecznych oraz Sołtysa wraz z Radą Sołecką.

Dotychczas w sołectwie Gorzyczki
- Sołtys, Rada Sołecka i KGW mają swoją siedzibę w gminnym budynku mieszkalny przy ul. Kopalnianej 5. W budynku tym znajdują się mieszkania komunalne i taka jest jego podstawowa funkcja. 
- Ochotnicza Straż Pożarna ma swoją siedzibę w budynku gminnym przy ul. Wiejskiej 11a. W budynku tym znajduje się ponadto część pomieszczeń zajmowanych do 22.09.2015 r. przez prywatnego najemcę pod potrzeby działalności gospodarczej.

W trakcie spotkania zaproponowałem przekazanie całości budynku przy ul. Wiejskiej 11a na potrzeby sołectwa i koncentracji w tym jednym - ładnym i reprezentacyjnym miejscu - wszystkich ważnych dla społeczności lokalnej funkcji.

Gospodarzem całego obiektu mogłaby być jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, a z pomieszczeń mogliby korzystać zarówno Sołtys, Rada Sołecka, jak i wszystkie organizacje społeczne Gorzyczek. W dokumentach określone zostałyby zasady korzystania z pomieszczeń. Takie rozwiązanie tym bardziej wydaje się zasadne ze względu na to, że Rada Sołecka sprawuje opiekę nad terenem wokół budynku, a teren ten jest wykorzystywany na organizację lokalnych imprez.

W przypadku akceptacji tej propozycji cały obiekt przy ul. Kopalnianej 5 mógłby – i moim zdaniem powinien - być przeznaczony na potrzeby mieszkaniowe. Takie rozwiązania, analizując ilość spotkań sołtysa i rady sołeckiej, OSP i KGW wydają się zasadne i racjonalne, ponieważ znaczna część kosztów remontów i utrzymania odrębnych siedzib pochodzi z budżetu gminy.

Temat wymaga przemyślenia i wypracowania wspólnego stanowiska na poziomie sołectwa. Na dzień dzisiejszy nie zapadły żadne wiążące decyzje.

Daniel Jakubczyk,
Wójt gminy Gorzyce