Minył rok a my zaś zrobili 7 listopada 2015 wiesiady na sali bankietowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Gorziczkach. Było nas ogromnie moc – aż 200 ludzi chciało się pobawić, posmioć i potańcować. Ta nasza biesiada skłodała sie z dwóch czynści. Że my som Ślonzokami i doma momy górników to pierwsze my mieli tak jak w łońskim roku jak na gwarkach dwie ławy