27 listopada br. w czyżowickim domu kultury odbyła się I Sesja Rady Gminy Gorzyce VII kadencji 2014-2018. Wcześniej w miejscowym kościele odprawiona została msza święta w intencji samorządu gminy.

I sesję otworzył Henryk Tomala – najstarszy wiekiem radny obecnej kadencji, po czym oddał głos Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzacie Warzeszka, która złożyła sprawozdanie z przebiegu wyborów i wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze radnego. Podniosłym momentem było złożenie przez radnych roty ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po odczytaniu przez przewodniczącą tekstu ślubowania, wywołani  radni  wypowiadali słowo – „Ślubuję”, mogli dodać „Tak mi dopomóż Bóg”.
W dalszej kolejności rada dokonała wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy Gorzyce VII kadencji został Krzysztof Małek, I wiceprzewodniczącym Marian Jureczka, II wiceprzewodniczącym Piotr Wawrzyczny.
Skład Rady Gminy VII kadencji 2014-2018

Zuch Alicja Bluszczów
Koczwara Katarzyna Bełsznica
Jureczka Marian Czyżowice
Kurasz Daniel Czyżowice
Student Grzegorz Czyżowice
Worek Jan Czyżowice
Grzegoszczyk Ryszard Gorzyce
Tomala Henryk Gorzyce
Wachtarczyk Urszula Gorzyce
Lenczyk Bolesław Gorzyczki
Małek Krzysztof Gorzyczki
Rebizak Elżbieta Gorzyczki
Świderska Krystyna Odra
Zimny Piotr Olza
Matuszek Henryk Rogów
Menżyk Michał Rogów
Zbroja Stanisław Rogów
Brachmański Tomasz Turza Śląska
Styrnol Dominika Turza Śląska
Wajsman Iwona Turza Śląska
Wawrzyczny Piotr Turza Śląska