6 listopada br. odbyła się ostatnia, XLVI Sesja Rady Gminy Gorzyce VI kadencji. Przed obradami, w kościele pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach odbyła się uroczysta msza święta dziękczynna sprawowana przez ks. Jerzego Dudka. Następnie w miejscowym domu kultury rozpoczęto obrady sesji rady, które poprzedził występ zespołu „Bluszcz” pod kierunkiem Katarzyny Łatka – Kampik.

Kolejno przyjęte zostały sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy Gorzyce za okres kadencji 2010-2014. Sprawozdania złożyli:

Sprawozdanie z prac rady gminy za okres kadencji złożył Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce Krzysztof Małek, z kolei wójt gminy Piotr Oślizło przedstawił zadania zrealizowane w ostatnich czterech latach. Krótkie sprawozdanie z zadań realizowanych przez powiat na terenie gminy, przedstawił starosta wodzisławski Tadeusz Skatuła.

Ostatnia sesja, w której uczestniczyli wszyscy radni, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy urzędu, była też okazją do obejrzenia prezentacji multimedialnej obrazującej dorobek gminy oraz wykonania wspólnej fotografii.

Podsumowanie kadencji 2010-2014 Wójt Gminy

Sprawozdanie przewodniczącego na zakończenie kadencji 2010-2014

Podsumowanie działalności Rady Gminy Gorzyce VI kadencji

Podsumowanie działalności Rady Gminy Gorzyce VI kadencji

Podsumowanie działalności Rady Gminy Gorzyce VI kadencji