Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy Szkół i Placówek

W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi pragniemy serdecznie podziękować za zaangażowanie i trud włożony w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia.
Dziękujemy za kolejny rok zmagań o jakość oświaty w naszej gminie, rzetelną pracę, zaangażowanie, pomysłowe zajęcia pozalekcyjne, programy wychowawcze i wszystko, co służy dzieciom. Niech Wasza praca przyczyni się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.
Życzymy Wam cierpliwości oraz radości płynącej z codziennej pracy z młodym pokoleniem, zdrowia oraz osobistego szczęścia.

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy
Krzysztof Małek Piotr Oślizło