Czytelnicy Dziennika Zachodniego do 12 października br. brali udział w plebiscycie „Superwójt kadencji 2010-2014” oceniającym pracę 14 wójtów w regionie rybnickim.

W głosowaniu największą liczbę głosów otrzymał Wójt Gminy Gorzyce Piotr Oślizło. Na Superwójta kadencji 2010-2014 oddano aż 5359 głosów! Gratulujemy odniesionego sukcesu!

Wójt Gminy Gorzyce dziękuje wszystkim, którzy oddali na niego głosy.

[AKTUALIZACJA: 23.10.2014]

21 października br. w siedzibie redakcji „Dziennika Zachodniego” w Sosnowcu, odbyło się podsumowanie plebiscytu "Superwójt kadencji 2010-2014. Subregion zachodni".  W spotkaniu udział wzięli laureaci konkursu na najlepszego wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz na najlepszą budowę regionu.

Z rąk prezesa „DZ” Zenona Nowaka oraz redaktora naczelnego Marka Twaroga, list gratulacyjny odebrał wójt gminy Piotr Oślizło, który zdobył I miejsce w plebiscycie, otrzymując tytuł „Superwójta kadencji 2010-2014 subregionu zachodniego”. W krótkim  wystąpieniu wójt podziękował redakcji za organizację plebiscytu, oraz wszystkim, którzy oddali na niego głosy.