Tegoroczne dożynki uważamy za udane, pogoda dopisała, ludzie tłumnie przyszli podziwiać korowód i świetnie się bawili na dożynkowej zabawie.

Zdjęcia z dożynek

Oto zaproszeni goście, którzy z nami świętowali:

 1. Adam Zdziebło z żoną - Senator RP, Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce
 2. Marian Chrobok - Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce
 3. Krzysztof Gadowski - Poseł na Sejm RP
 4. Ryszard Zawadzki - Poseł na Sejm RP
 5. Antoni Augustyn — Przedstawiciel Biura Poselskiego Posła na Sejm RP - Grzegorza Matusiak
 6. Dorota Wojtowicz - Śląski Urząd Wojewódzki - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego
 7. Gabriela Lenartowicz - Prezes WFOŚ Katowice
 8. Eugeniusz Wala z żoną - Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego
 9. Tadeusz Skatuła z żoną - Starosta Powiatu Wodzisławskiego
 10. Daniel Jakubczyk, Stefania Rodak, Glenc Teresa - Radni Powiatowi
 11. Wojciech Mitko - Sekretarz Miasta Wodzisław ŚL.
 12. Brygida Dobisz - Sekretarz Gminy Godów
 13. Grzegorz Utracki - Wójt Gminy Krzyżanowice
 14. Piotr Oślizło z żoną - Wójt Gminy Gorzyce
 15. Krzysztof Małek z żoną - Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
 16. Radni Gminy Gorzyce
 17. Franciszek Parzych - Starosta Dożynek
 18. Urszula Sochiera z mężem - Starościna Dożynek
 19. Paweł Buzek z żoną - Starosta Gminy Lutynia Dolna - Czechy
 20. Jan Fismol z żoną - Wicestarosta Gminy Lutynia Dolna - Czechy
 21. Józef Toboła - Lutynia Dolna - Czechy
 22. Igor Bruzl - Bogumin - Czechy
 23. Krystyna Durczok z mężem - wieloletnia Wójt Gminy Gorzyce
 24. Helena Lazar - Zastępca Wójta Gminy
 25. Czesław Zychma - Zastępca Wójta Gminy
 26. Maria Władarz - Sekretarz Gminy
 27. Bernadeta Grzegorzek - Skarbnik Gminy
 28. ks. Stefan Stebel - Proboszcz Parafii Gorzyce
 29. ks. Janusz Wilczek - Wikary
 30. Elżbieta Kołek - Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Gorzyce
 31. Teresa Parzych - Przewodnicząca KGW Gorzyczki
 32. Przewodniczące KGW z terenu Gminy Gorzyce
 33. Romuald Brandys - Przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej
 34. Wiesław Wojtasik - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
 35. Maria Tatarczyk - Przewodnicząca Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wodzisławskiego
 36. Wioletta Bober - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Jastrzębie - Zdrój
 37. Kazimierz Rybarz - Prezes SKR Gorzyce
 38. Teresa Władarz - V-ce Prezes GS Gorzyce
 39. Gabriela Rotkegel - Prezes RSP Gorzyczki
 40. Henryk Grzegoszczyk - Sołtys Gorzyczek
 41. Sołtysi Gminy Gorzyce
 42. Kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Justyna Markiewicz
 43. Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich - Stefania Kwapulińska
 44. Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej - Izolda Gajowska
 45. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Jadwiga Siedlaczek
 46. Kierownik Ref. Finansowego - Teresa Grzybek
 47. Justyński Krzysztof - Komendant Powiatowy Policji
 48. Jarosław Grudziński - Komendant Komisariatu Policji Gorzyce
 49. Jerzy Glenc - Komendant Gminny OSP
 50. Prezesi OSP