Zarząd Ochotniczej Straży w Gorzyczkach zaprasza

Wszystkich członków czynnych, honorowych, wspierających i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą jak również wszystkich sympatyków pożarnictwa na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022 które odbędzie się 11.03.2023r. (sobota)o godz 16 na sali w remizie Osp Gorzyczki