Drodzy Górnicy

Z okazji Barbórkowego Święta

składamy Wszystkim Górnikom, 

Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom

życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowi a i wytrwałości.

Przyjmijcie wyrazy najwyższego uznania i szacunku 

za trud Waszej codziennej, ciężkiej pracy.

Niech każdego dnia towarzyszy Wam poczucie 

bezpieczeństwa oraz wsparcie i uznanie społeczne.

Życzymy Wam satysfakcji z wykonywanego zawodu, 

a także radości i szczęścia w życiu osobistym.

 

Sołtys oraz Rada Sołecka

 

Gorzyczki 2021