Wójt Gminy Gorzyce zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami Inwestora poświęcone omówieniu spraw dotyczących planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w Gorzyczkach na terenie „strefy przemysłowej”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 14.10.2021 r. o godzinie 17.00 w sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach (wejście od ul. Wiejskiej).
Uczestników spotkania prosi się o zachowanie dystansu społecznego i zakrywanie ust i nosa.