Zaproszenie na konsultacje w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce Wójt Gminy Gorzyce zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w bezpłatnych konsultacjach z ekspertem w zakresie planowania przestrzennego na temat przebiegu dróg, także drogi krajowej, oraz dostępności terenów mieszkaniowych. Na spotkaniu będzie można poruszyć kwestie prawne i ekonomiczne w związku z pracami nad zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce”.
Warsztaty odbędą się w dwóch terminach: 6.10.2021 r. (śr oda) w godz. 17.00 - 19.00 w Olzie (Ośrodek Kultury w Olzie ul. Szkolna 7), 13.10.2021 r. (środa) w godz. 17.00 - 19.00 w Gorzycach (Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, ul. Mikołaja Kopernika .
W związku z ograniczoną liczbą uczestników prosimy o kontakt z tutejszym urzędem, tel. 32 4513056 wew. 43 w celu potwierdzenia przybycia.