28.09.2021 r o godz. 18.00 (wtorek) w Świetlicy Wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie. 

Temat główny zebrania – podział funduszu sołeckiego na rok 2022 oraz sprawozdanie Sołtysa.