Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Gorzyczkach na terenie przemysłowym 1535/395 k.m. 2 obręb Gorzyczki, pow. 0,4953 ha,  2499/395 k.m. 2 obręb Gorzyczki, pow. 0,3549 ha,

Cena wywoławcza: 398.611,50 zł

Wysokość wadium: 79.700,00 zł (termin wpłaty: do 13.04.2021r)

 

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2021r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15 na sali narad (nr 5).

Więcej szczegółów: BIP