W budynku Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach została uruchomiona placówka dla pokrzywdzonych dzieci.
Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza będzie działać całodobowo aby zapewnić opiekę dzieciom i młodzieży powyżej 10 roku życia, dla których to dzieciaków nie udało się znaleźć rodziny zastępczej.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach od stycznia realizuje unijny projekt pt. „Przystań piecza”, na który Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 474 tys. zł. Projekt zakłada wzmocnienie procesu odchodzenia od form instytucjonalnych na rzecz form rodzinnych w systemie pieczy zastępczej w powiecie wodzisławskim

Więcej: nowiny.pl