29.09.2020 r o godz. 18.00 (poniedziałek) w Świetlicy Wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie. 

Temat główny zebrania – podział funduszu sołeckiego na rok 2021