Przejście w Gołkowicach będzie udostępnione dla Polaków z pogranicza pracujących w Czechach i analogicznie dla Czechów pracujących w Polsce. 

Przejście będzie służyło wyłącznie obsłudze osób pracujących i mieszkających po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Ważne, by osoby korzystające z tego przejścia posiadały przy sobie potwierdzenie zatrudnienia w Republice Czeskiej. W innym przypadku będą z przejścia zawracane.

Kierowcy wjeżdżający do Polski będą – podobnie jak na innych przejściach – przez Straż Graniczną i pozostałe służby kontrolowani pod kątem zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego. Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl., który zarządza drogą prowadzącą do przejścia po polskiej stronie, jest w trakcie instalowania znaków informujących i zabezpieczających rejon przejścia granicznego

Przypomnijmy, że aby przekroczyć granicę w Gołkowicach w kierunku Czech należy mieć przy sobie zaświadczenie o zatrudnieniu w Czechach lub umowę o pracę. W przypadku Czechów zatrudnionych w Polsce również obowiązkowe jest zaświadczenie i wykonywaniu pracy na terenie Rzeczypospolitej, podpisane przez pracodawcę