W dniu 28.10.2019 r. W KP PSP w Wodzisławiu Śląskim została podpisana umowa z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI w kwocie 750 000 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP GORZYCZKI. W imieniu Zarządu OSP Gorzyczki dziękujemy Panu Ministrowi Michałowi Woś, Pani Poseł na Sejm RP Teresie Glenc oraz Wójtowi Gminy Gorzyce Danielowi Jakubczyk.