Altana z ławostołami w Gorzyczkach w ramach projektu partnerskiego "Udostępnienie Odry i Olzy"  Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie w trakcie są również zaawansowane prace związane z oznakowaniem ścieżki rowerowej, podpisano umowę z wykonawcą i w przyszłym tygodniu ścieżka rowerowa, która powstała w ramach projektu uzyska nowoczesne oznakowanie.