Frekwencja w Gorzyczkach wyniosła: 58%

Szczegółowe wyniki z protokołów Obwodowej Komisji Wyborczej:

Sejm

Senat