Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów zawiesiły realizację transakcji sprzedaży nieruchomości w Gorzyczkach, gdyż kupujący dokonał płatności jedynie części umownego zadatku. Spółka jednak podtrzymuje chęć sprzedaży tej nieruchomości.

- Niezależnie od powyższego intencją Emitenta pozostaje prowadzenie dalszych działań związanych z możliwością sprzedaży przedmiotowej Nieruchomości - czytamy w raporcie spółki. 

Na początku maja ZPC Otmuchów zawarł z NICRE przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Gorzyczkach za 4 mln zł netto. Otmuchów nie wykorzystywał nieruchomości w działalności operacyjnej. Jej wartość w księgach rachunkowych spółki wynosi około 2 mln zł.
 
Kupujący zobowiązał się wtedy do wpłacenia zadatku w kwocie 400 tys. zł netto, tj. 492 tys. zł brutto w terminie do 21 maja 2019 r. 

źródło:

http://www.portalspozywczy.pl/slodycze-przekaski/wiadomosci/zpc-otmuchow-zawiesza-sprzedaz-nieruchomosci-w-gorzyczkach,175129.html