To już pewne – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach będzie pierwszą szkołą w gminie Gorzyce, w której pojawi się tzw. Zielona Pracownia. To efekt tego, że szkole udało się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– W pierwszej turze konkursu otrzymaliśmy 7,5 tys. zł, a w drugiej 30 tys. zł. - nie kryje zadowolenia Alina Konsek, dyrektor ZSP w Gorzyczkach. Jak dodaje kolejne 2 tys. zł na wyposażenie pracowni dołoży jeszcze budżet gminy.

Sama pracownia ma zostać oddana do użytku we wrześniu, jej wyposażanie w odpowiednie sprzęty może potrwać nieco dłużej. Będzie służyć przede wszystkim do nauki biologii, chemii i fizyki.

– Mam nadzieję, że inne szkoły pójdą w ślady Gorzyczek – mówi Sylwia Czarnecka, zastępca wójta Gorzyc. Wcześniej krytykowała zbyt niewystarczające, jej zdaniem, zaangażowanie szkół w pozyskiwanie środków zewnętrznych.