Henryk Grzegoszczyk jako jedyny kandydat na Sołtysa został wybrany na swoja VII kadencję. 

Skład Rady Sołeckiej uległ drobnej korekcie. W miejsce nie kandydującego Zenona Przybyły został wybrany Stanisław Jurzyca. Obecny skład Rady Sołeckiej wygląda następująco:

  1. Henryk Grzegoszczyk - Sołtys
  2. Zbigniew Benauer
  3. Magdalena Grzybek
  4. Stanisław Chromik
  5. Gabriel Krzyształa
  6. Adam Rebizak
  7. Janusz Zientek
  8. Czesław Krótki 
  9. Stanisław Jurzyca
  10. Franciszek Parzych