Przy boisku szkolnym zostały zamontowane urządzenia siłowni na świeżym powietrzu.